You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Dealing with difficult customers

Seminārs palīdzēs uzlabot un pilnveidot praktiskās prasmes darbā ar ‘’grūtajiem’’ klientiem un konfliktsituācijām.

Tēmas:

  • Klients un klientu iedalījumi
  • Problēmu risināšana
  • LEARN metode
  • Darbinieka uzvedība apkalpojot „grūto” klientu
  • Efektīva problēmu risināšana