You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Sales training

Sales team management

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

More

Telemarketing specialists training

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

More

Dealing with difficult customers

Seminārs palīdzēs uzlabot un pilnveidot praktiskās prasmes darbā ar ‘’grūtajiem’’ klientiem un konfliktsituācijām.

More

Customer service

Klientu apkalpošana un stresa menedžments, klientu apkalpošana un konsultēšana pārdošanas procesā u.c.

More

Increase in sales

Pārdošanas stratēģiju izvēle, to praktiska pielietošana jauno produktu virzīšanai tirgū u.c.

More