You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Darba aizsardzības kursi

 Neatkarīgi no darbinieku skaita un komercdarbības veida, atbilstoši Darba aizsardzības likumam, uzņēmumā ir jābūt personai, kas ir atbildīga par darba aizsardzības jautājumu risināšanu. Obligātie darba aizsardzības pasākumi – darba vides iekšējā uzraudzība, darba vides risku vērtēšana, instrukciju sastādīšana u.c. pasākumi. Atbildīgajai personai ir jābūt apmācītai darba aizsardzības jautājumos.

Darba aizsardzības drošība:

 • spēja patstāvīgi vadīt un organizēt darba aizsardzības darbu savā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā vai sabiedriskā organizācijā;
 • spēja patstāvīgi sakārtot un sistematizēt darba aizsardzības lietvedību uzņēmumā;
 • profesionālās pilnveides apliecība, kas apliecina tiesības veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus.

Temati:

 • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības (darba drošības instrukciju struktūra, saturs, darba aprīkojums u.c).
 • Darba vides riska faktori (darba vides risku novērtēšana, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde u.c.).
 • Darba vides riska samazināšana (darba aizsardzības pasākumi, šo pasākumu īstenošana)
 • Elektrodrošības pamati (elektriskās strāvas iedarbība, aizsardzības pasākumi u.c.).
 • Ugunsdrošības pamati(pamatprasības ugunsdrošības profilaksē, rīcība ugunsdrošības situācijās u.c.).
 • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā (ABC-shēma, pirmā palīdzība saindēšanās gadījumos u.c.).
 • Prakse.
 • Noslēguma pārbaudījums – eksāmens.

Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā – darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošana (60 stundas):

 • Kursi sagatavo speciālistus, kas spētu patstāvīgi risināt ar došību un strādājošo veselības aizsardzību darbā saistītus jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās un sabiedriskajās organizācijās.
 • Pēc izglītības programmas apguves izglītojamais saņem valsts atzītu izglītības dokumentu – Apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi.

Temati:

 • Darba tiesiskās attiecības
 • Darba aizsardzības organizācija
 • Arodveselība un darba drošība
 • Elektrodrošības pamati
 • Ugunsdrošības pamati
 • Pirmā palīdzība aroda negadījumos
 • Prakse komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldību dibinātā institūcijā, vai sabiedriskā organizācijā