You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Energy auditors training

Kursi sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi veikt ēku apsekošanu un datu analīzes procedūras, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un spētu izstrādāt dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai paaugstinātu īpašuma vērtību un samazinātu siltuma izmaksas.

Temati:

  • Ēku energoefektivitāte
  • Energopārvaldība
  • Ēku norobežojošās konstrukcijas
  • Siltumiekārtas
  • Būvklimatoloģija un iekštelpu klimats
  • Energoaudita dokumentācija