You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Training solutions

The main objective of „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Ltd. is to develop targeted, long-term cooperation by understanding customers' training needs and in line with them provide modern and high-quality training solutions to facilitate the development and growth.

We provide quality training to enhance the qualifications and skills based on the latest business trends, taking into account the specifics of a particular company and the individual needs of a client. We also cooperate with highly experienced and skilled business professionals valued by their sectors.

Contact us, if you didn’t find the training course you were looking for! We also offer individually designed and tailored training programmes for each customer.

Contact us

Enhancement of professional qualifications

Darba aizsardzības kursi, ugunsdrošības apmācības, elektrodrošības kursi u.c.

More

Training for managers

Sapulču vadīšanas kursi, darbinieku motivācija, sadarbība starp vadītāju un padoto, struktūrvienību...

More

Language classes

Svešvalodu apgūšanas nozīmīgums ir cieši saistīts ar mūsdienu globalizāciju, darbaspēka atvērto...

More

Sales training

Pārdošanas stratēģiju izvēle, pārdevēju treniņkurss, darījumu sarunu organ izēšana, klientu...

More

Training for unemployed

Viss par bezdarbnieku apmācību, bezdarbnieka statusu, dažādas apmacību programmas.

More

Funding for education

Lai saņemtu finansējumu ir jākļūst par projekta partneri kādai no piedāvātajām asociācijām.

More