You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Par valsts nodevas atcelšanu

Sertificēšanas birojs saņēmis informāciju no Valsts zemes dienesta, ka ir stājušies spēkā grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, Zemes ierīcības likumā un Ģeotelpiskās informācijas...

More

Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana

Aicinām kompetentos darba aizsardzības speciālistus pieteikties sertificēšanas eksāmenam . Piedāvājam iespēju vienoties par izdevīgāko eksāmena kārtošanas laiku un dalīto maksājumu. Pieteikšanās pa...

More

Mērnieku 2015. gadā veikto darbu sarakstu iesniegšana

   Atgādinām, ka Sertificētajām personām, mērniecības jomā,  līdz 2016. gada  1. februārim Sertificēšanas birojā jāiesniedz 2015. gada veikto darbu saraksts un spēkā esoša apdrošināšanas polise.Forma...

More

Ziemassvētku darba laiks

Informējam, ka no 2015. gada 21. decembra līdz 2016. gada 03.janvārim SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”  Sertificēšanas biroja darbinieki dodas Ziemassvētku brīvdienās.Atgriezīsimies jau...

More

Konference energoauditoriem

Messe Berlin GmbH pārstāvniecība Latvijā informājusi mūs kā sertificēšanas biroju par konferences iespējām energoauditoriem.

More