You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Enhancement of professional qualifications

Occupational health and safety

Neatkarīgi no darbinieku skaita un komercdarbības veida, atbilstoši Darba aizsardzības likumam, uzņēmumā ir jābūt personai, kas ir atbildīga par darba aizsardzības jautājumu risināšanu.

More

Fire safety

Latvijas likumdošana paredz, ka, par ugunsdrošību atbildīgajai personai/darbiniekam, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā.

More

Sanitation and hygiene requirements for a food company

Kursa pamatā ir mācību materiāli un testi, kuri nodrošina zināšanu apguvi atbilstoši MK noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” prasībām.

More

Energy auditors training

Kursi sagatavo speciālistus, kuri spēj patstāvīgi veikt ēku apsekošanu un datu analīzes procedūras, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un spētu izstrādāt dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, lai paaugstinātu īpašuma vērtību un...

More

Personal Data Protection

Kursi dot iespēju kļūt par speciālistu un sagatavoties speciālista kvalifikācijas pārbaudījumam Datu Valsts Inspekcijā (DVI), kā arī iegūt detalizētas zināšanas par to, kā pareizi strādāt ar Fizisko personu datiem un korekti izpildīt...

More

Accounting

Kursi sagatavo grāmatvežus, kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar likumdošanu jāveic grāmatvedības uzkaite.

More

Welding

Tehniskās skolas mērķis ir kvalitatīvi sagatavot kursantu praktiskajam metinātāja darbam. Lai sasniegtu šādu mērķi, mēs esam izstrādājuši īpašu programmu, kurā ir iekļautas visas nepieciešamās teorētiskās zināšanas par metināšanas...

More